Quảng Nam: Kết quả công tác trợ giúp pháp lý 2021 – một năm với nhiều nỗ lực

27/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2021, do tác động của thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội nói chung và công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời từ Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các CBCCVC Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh nên công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo động lực phấn đấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kết quả công tác tham mưu ban hành, triển khai văn bản phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương
Trung tâm TGPL tỉnh đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 theo Kế hoạch của Sở Tư pháp; Giao chỉ tiêu vụ việc TGPL; Tổ chức lại phòng Nghiệp vụ I, II thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam và thực hiện bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới cho 03 viên chức tại đơn vị; Tham gia góp ý dự thảo văn bản về trợ giúp pháp lý, xây dựng các báo cáo về TGPL theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
Tổ chức Hội nghị để triển khai thực hiện Thông tư 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc TGPL.
Kết quả thực hiện vụ việc
Năm 2021, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh TGPL đã thực hiện là 538 vụ việc. Trong đó: vụ việc tư vấn 04 (04 dân sự); Vụ việc tham gia tố tụng: 530 vụ việc (Hình sự: 357, Dân sự và Hôn nhân gia đình: 139, Hành chính: 18, lĩnh vực pháp luật khác: 16). Đại diện ngoài tố tụng: 04 vụ việc (Dân sự: 03, hành chính: 01). Trung tâm đạt chỉ tiêu về vụ việc tham gia tố tụng năm 2021 theo quy định của Bộ Tư pháp, trong đó có 3/15 TGVPL đạt chỉ tiêu tốt (chiếm 20%), 5/15 TGVPL đạt chỉ tiêu khá (chiếm 33,3%), 7/15 TGVPL đạt chỉ tiêu (chiếm 46,7 %). Trong năm 2021 tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên Trung tâm vẫn tập trung duy trì nâng cao chất lượng vụ việc việc TGPL. So với cùng kỳ năm ngoái vụ việc tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ báo cáo tăng 18,1% (năm 2020 tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 270 vụ, năm 2021 tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 319 vụ).
 

Kết quả công tác truyền thông về TGPL
Thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp Quảng Nam về nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2021 và Kế hoạch số 03/KH-TGPL ngày 27/10/2021 của Trung tâm TGPL tỉnh về tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày 05/11/2021, tại UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Trung tâm TGPL phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức các hoạt động TGPL chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn xã Bình Hải. Trong Chương trình, đã triển khai các văn bản pháp luật khác liên quan đến TGPL như Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Luật HN&GĐ năm 2014, Luật Người khuyết tật năm 2010, Luật Trẻ em 2016, Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 ưu đãi người có công cách mạng năm 2020 và hướng dẫn các giấy tờ trong hoạt động TGPL. Đồng thời TGPL  cho người dân có yêu cầu về các lĩnh vực dân sự, đất đai, HNGĐ... Chương trình làm việc tuân thủ đúng quy định 5K về phòng chống dịch Covid 19.
Kết quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL
Trung tâm đã tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021;Ban hành báo cáo kết quả kiểm tra công tác TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Thông tư liên tịch số 10) trên địa bàn Quảng Nam năm 2021. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện TGPL, vì vậy vụ việc TGPL ngày càng tăng lên về số lượng và đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng được TGPL. Với 319 vụ việc tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ báo cáo. Số lượng cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng được cấp: Cơ quan điều tra: 185 vụ việc; Viện Kiểm sát: 05 vụ việc; Tòa án: 129 vụ việc.
Ngày 24/12/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 – Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng đã đạt được những kết quả nhất định, Trung tâm TGPL tỉnh đã thụ lý, ra quyết định phân công người thực hiện TGPL cho 268 lượt người được TGPL với 268 vụ việc, trong đó lĩnh vực Hình sự 204 vụ việc, Dân sự 58 vụ việc, Hành chính 7 vụ việc.
Đánh giá kết quả, hạn chế tồn tại và phương hướng giải pháp năm 2022
Trung tâm đã đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Trung tâm TGPL Nhà nước có thành tích xuất sắc trong năm 2021, theo đó, lãnh đạo Trung tâm đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung tâm TGPL đã 7 năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Hoạt động TGPL năm 2021 đạt được kết quả khá toàn diện, đặc biệt hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ TGVPL và Luật sư thực hiện TGPL đã góp phần hỗ trợ trực tiếp, có hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hoà giải, cùng các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ việc của người dân chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật.
Tuy nhiên cũng có những có khó khăn nhất định, hầu hết các đối tượng được TGPL thuộc miền núi đi lại khó khăn; đội ngũ cộng tác viên tư vấn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác TGPL, nên hiệu quả, chất lượng vụ việc chưa đáp ứng được nhu cầu đề ra; Tác động của lũ lụt, dịch bệnh Covid 19 nên việc triển khai thực nhiệm vụ về cơ sở, về vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn; Công tác TGPL chưa có cơ chế thu hút về mặt chính sách nhằm động viên lực lượng trẻ, có năng lực về làm việc tại Trung tâm và Chi nhánh đặc biệt là nam giới. Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đối với hoạt động TGPL được tăng cường, tuy nhiên việc gửi bản án cũng như các văn bản tố tụng của một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa được kịp thời…
Trong năm 2022, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 về phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 5386/KH-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tiếp tục tập trung quan tâm công tác quy hoạch, dự nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, nhất là tham gia tố tụng; Hướng đến các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 – 06/9/2022)….
Hy vọng rằng, với sự phấn đấu không ngừng của tập thể Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong chặng đường tới.
                                                         
                                                                                                              Lê Nguyễn - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam
 
 
 

Xem thêm »