Thanh Hoá - Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế

19/03/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá thực hiện phóng sự "Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho đối tượng yếu thế".

Trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp và độc giả quan tâm theo dõi phóng sự tại đây.

Xem thêm »