Tin truyền thông Trợ giúp pháp lý huyện Bến Lức tỉnh Long An

20/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 09/4/2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bến Lức, UBND xã Thanh Phú và UBND xã An Thạnh huyện Bến Lức tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho cán bộ xã, các hội viên của các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ hội viên, Ban chủ nhiệm Trung tâm pháp luật cộng đồng của 02 xã. Ngoài việc tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý, UBND xã còn lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho các hội viên của các tổ chức Đoàn thể của xã (báo cáo viên Hội Luật gia tỉnh phối hợp thực hiện).

Buổi truyền thông về Trợ giúp pháp lý và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09/4/2021 tại Hội trường UBND xã Thanh Phú và 13 giờ 30 phút ngày 09/4/2021 tại Hội trường UBND xã An Thạnh. Số lượng người tham dự: khoảng 60 người.
 


Tại buổi truyền thông, ông Nguyễn Năm Triệu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã giới thiệu các thông tin về trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; phổ biến các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí và các thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; giới thiệu về địa chỉ và số điện thọai đường dây nóng của Trung tâm trợ giúp pháp lý để các đối tượng được Trợ giúp pháp lý liên hệ khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý. Đồng thời, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1980-18/4/2021), ông Nguyễn Năm Triệu đã giới thiệu những nội dung cơ bản về: Quy định pháp luật về quyền của Người khuyết tật, Quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Tại buổi truyền thông, Trung tâm đã cấp phát miễn phí hơn 180 tờ gấp, thông tin pháp luật có nội dung liên quan cho đại biểu tham dự.
Công tác trợ giúp pháp lý là một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện trợ giúp pháp lý là hoạt động mang tính nhân văn, vì con người nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng được trợ giúp pháp lý. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thị tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý về cơ sở. Thông qua các đợt truyền thông trợ giúp pháp lý  đã góp phần  nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần giảm bớt các đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; giúp các đối tượng Trợ giúp pháp lý biết được chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và liên hệ, yêu cầu Trung tâm thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu./.                                                                                                                                             Hồng Hà - Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An

 

Xem thêm »