Nhìn lại một năm hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

22/02/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2020, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng TGPL, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Điều đó đã được minh chứng bằng những hoạt động cụ thể:

Trong điều kiện tình hình thiên tai, dịch bệnh covid -19, các nguồn lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao còn hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng với sự đoàn kết, thống nhất đồng thuận nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm TGPL nhà nước (Trung tâm) đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Xác định quyền được tiếp cận các thông tin pháp luật nói chung và thông tin pháp luật về TGPL nói riêng là một trong những quyền cơ bản của công dân, vì vậy hoạt động truyền thông về TGPL đã được Trung tâm tăng cường với nhiều hình thức đa dạng. Lắp đặt bảng thông tin, hộp tin và cung cấp tờ gấp về TGPL tại các cơ quan tiến hành tố tụng; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đài phát thanh tại các xã tuyên truyền phổ biến về quyền được TGPL cho người dân. Qua đó nâng cao được ý thức, hiểu biết pháp luật của người dân. Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng và phát 197 chuyên mục về TGPL bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên 80 Đài Truyền thanh xã thuộc các huyện: Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Đồn. Đây là một trong những kênh thông tin đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đi lại khó khăn.
Hoạt động phối hợp giữa Trung tâm với UBND cấp xã tổ chức truyền thông về TGPL ở cơ sở tại 56 điểm/56 xã cho 2.191 người tham dự. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh phổ biến Luật TGPL tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; Cung cấp, lắp đặt 34 bảng thông tin, 52 hộp tin về TGPL, 1.040 mẫu đơn yêu cầu TGPL, 104 bản danh sách trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện thực hiện TGPL tại UBND các xã thị trấn và các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh; Thay thế các loại tờ gấp, biểu mẫu, danh sách của 136 hộp tin: 1.360 mẫu đơn yêu cầu TGPL, 272 bản danh sách trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện thực hiện TGPL; cung cấp cho hộp tin tại các cơ quan tiến hành tố tụng: 1.160 biểu mẫu theo Thông tư liên tịch số 10 (mẫu số 01, 02, 03, 04). In ấn và cấp phát miễn phí 24.000 tờ gấp về TGPL các loại cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thanh tra, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, cho người dân tham dự trong các buổi truyền thông, hộp tin TGPL.  

 

Đ/c Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tham dự hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng kiểm tra công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020 và trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng; Quan hệ phối hợp giữa tổ chức thực hiện TGPL với các cơ quan tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) đã được tăng cường. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã giới thiệu người thuộc diện TGPL đến Trung tâm TGPL thường xuyên hơn và số vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng đã tăng lên đáng kể.
Hoạt động nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện, muốn nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL thì cần phải nâng cao chất lượng cho đội ngũ những người thực hiện TGPL. Trung tâm đã tổ chức tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng, hình sự, dân sự, hành chính… trong đó chú trọng đến các kiến thức, kỹ năng đặc thù nhằm bảo đảm trợ giúp viên pháp lý và người thực hiện TGPL khác cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí có chất lượng cho người được TGPL.
Về thực hiện vụ việc TGPL, tính đến hết năm 2020, Trung tâm đã thực hiện tiếp công dân tại trụ sở: 368 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật: 59 vụ việc; Tiếp nhận và thực hiện 304 vụ việc/304 lượt người có đơn yêu cầu TGPL. (Trong đó:+ Tham gia tố tụng: 288 vụ việc; Đại diện ngoài tố tụng: 02 vụ việc; Tư vấn pháp luật: 16 vụ việc).  Số lượng vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành 276 vụ việc. Thẩm định 276 vụ việc TGPL đạt chất lượng khá, tốt. Nhiều vụ việc TGPL tham gia tố tụng đã giúp bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, được giảm nhẹ hình phạt. Thông qua các vụ việc TGPL cụ thể, đã giúp cho người được TGPL và cộng đồng hiểu và có ý thức tôn trọng pháp luật hơn. Ngày càng nhiều người dân chủ động tìm đến Trung tâm và các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh để yêu cầu được TGPL.
Trong năm 2020, Trung tâm cũng còn gặp phải một số khó khăn, hầu hết địa bàn TGPL là vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn để TGPL cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, cùng với việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC có nhiều điểm mới, nên vẫn còn một số nơi công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở hỗ trợ, trợ giúp, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân còn chưa kịp thời, nhất là việc lập biên bản giải thích về quyền được TGPL, chuyển gửi thông báo, thông tin về nạn nhân còn hạn chế. Có những trường hợp bị cáo, đương sự chưa được giải thích đầy đủ, thấu đáo về quyền được TGPL miễn phí dẫn tới số vụ việc chuyển tới ít hơn so với nhu cầu thực tế; năng lực và chất lượng đội ngũ TGPL chưa đồng đều, nhất là kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa.
 Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc các quy định cải cách sắp xếp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, chính sách tinh giảm biên chế, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm…Phát động phong trào thi đua sôi nổi, thu hút toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm TGPL tại tỉnh Bắc Kạn (11/12/2000 -11/12/2020).
Năm 2020, và những năm tiếp theo công tác TGPL ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính chuyên nghiệp theo tinh thần Luật TGPL năm 2017. Trung tâm phải là một tập thể đoàn kết, luôn xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trên tinh thần phát huy tính chủ động sáng tạo của cá nhân và cộng đồng trách nhiệm của tập thể lãnh đạo; đổi mới, cải tiến phong cách điều hành, quản lý, biết tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, phòng tổ chức thuộc Sở và các ban ngành liên quan; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo nguồn lực để tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới… Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bắc Kạn quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGPL, đưa công tác TGPL của tỉnh tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ nhân dân./.


                                                                                                                                                           Hồng Anh - Trung tâm TGPL NN Bắc Kạn.

 

Xem thêm »