Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

12/03/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Hội đồng) vừa ban hành Kế hoạch công tác năm 2014.

Kế hoạch nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng, đề caotrách nhiệm của từng thành viên Hội đồng hướng dẫn trong từng ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý; qua đó nâng cao nhận thức của người được trợ giúp pháp lý về quyền được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; phấn đấu 100% đối tượng thuộc diện người được trợ giúp pháp lý có nhu cầu được tiếp cận và được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng.

Kế hoạch đề ra các nội dung công tác trọng tâm trong năm như: Hội đồng sẽ tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho cán bộ, công chức tiến hành tố tụng ở các cơ quan thành viên Hội đồng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Rà soát để kịp thời thay thế, bổ sung các Bảng thông tin, Hộp tin trợ giúp pháp lý đã cũ hoặc bị hư hỏng tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh và cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ theo quy định;Tiếp tục cấp phát miễn phí mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, các văn bản, tài liệu liên quan; tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại 06 huyện, thành phố (Nha Trang, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Cam Lâm) và Trại tạm giam – Công an tỉnh…

Kế hoạch cũng yêu cầu các ngành thành viên Hội đồng chỉ đạo thành viên Tổ giúp việc thường xuyên theo dõi kết quả công tác phối hợp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện, báo cáo Hội đồng có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

 

Bảo Bảo

 

Xem thêm »