Trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh ra quân đầu năm

21/03/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trợ giúp pháp lý lưu động là hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân tại cơ sở bằng việc tư vấn pháp luật, giải đáp những vướng mắc cho người dân ngay tại cộng đồng dân cư và được chính quyền, nhân dân ở cơ sở quan tâm và ủng hộ.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TGPL ngày 03 tháng 01 năm 2014 về hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2014, trong tháng 3/2014 Trung tâm TGPL tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại 10 xã, phường (Phường Bác Hồng, xã Thuận Lộc, Đức Lạc, Đức Lập, Đức An, Đức Lâm, Đức Đồng, Tân Hương, Đức Dũng, Đức Trung) cho hơn 1000 lượt người tham gia với 146 vụ việc, trong đó: lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: 87 vụ việc, đất đai: 38 vụ việc, bảo trợ xã hội: 18 vụ việc và dân sự: 03 vụ việc. Trung tâm đã tư vấn, hướng dẫn cho các đối tượng thuộc các hộ nghèo, đối tượng chính sách.

                                      

Trợ giúp viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại buổi trợ giúp pháp lý lưu động

Trong đợt TGPL lưu động này, Trung tâm TGPL đã phối hợp với Đoàn Luật sư mời các Luật sư là cộng tác viên của Trung tâm tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động. Bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật, người dân đã được các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư là cộng tác viên tuyên truyền, phổ biến những chính sách pháp luật thiết thực đến người dân như: chính sách người có công với cách mạng, chế độ bảo trợ xã hội, Luật Đất đai, Luật Dân sự…và phát miễn phí tờ gấp giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, một số tờ gấp pháp luật và sách pháp luật với những nội dung thiết thực với người dân như: một số quy định của pháp luật về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân; một số quy định của pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại… đây là những tài liệu thực sự hữu ích với người dân, giúp họ tiếp cận và hiểu hơn về những quy định mới của pháp luật.

                                     

Trợ giúp viên, Luật sư - Cộng tác viên tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho người dân

Ngoài ra các Trợ giúp viên, Luật sư - cộng tác viên cùng các chuyên viên của Trung tâm cũng đã trả lời những vướng mắc cho người dân có yêu cầu, hướng dẫn về thủ tục để được hưởng các chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện, tư vấn về chế độ miễn giảm học phí, từ đó đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trên địa bàn.

Đợt TGPL lưu động này đã đạt được hiệu quả cao với sự quan tâm, phối hợp của Phòng Tư pháp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, được người dân địa phương rất hoan nghênh và ủng hộ. Đây thực sự là động lực để Trung tâm TGPL thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình đưa pháp luật về với người dân, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân ngay tại cơ sở, giảm tình trạng khiếu kiện không đáng có, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.                                                                  

                                                                                         Nguyễn Thị Ngọc

                                                                 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

 

Xem thêm »