Đắk Lắk: Những thành tích nổi bật trong công tác trợ giúp pháp lý Quý I năm 2014.

01/04/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong Quý I năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 701 vụ việc trong đó:

 (Hình sự 36 vụ; Dân sự 11 vụ; Hôn nhân và gia đình 22 vụ; Đất đai 173 vụ; Hành chính 30 vụ; Ưu đãi chính sách 409 vụ; Lao động việc làm 05 vụ; Lĩnh vực khác 15 vụ) cho 666 đối tượng được TGPL miễn phí (trong đó có 342 đối tượng thuộc hộ nghèo; 270 đối tượng dân tộc thiểu số; 18 đối tượng là người có công; 16 đối tượng là trẻ vị thành niên; 02 đối tượng là người già cô đơn; 05 đối tượng là phụ nữ chuẩn bị ly hôn; 02 đối tượng là người khuyết tật và 11 đối tượng khác).

Có được những kết quả rất đáng khích lệ như trên là do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác TGPL năm 2014; tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lượcphát triển TGPL; Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2014và nhiều văn bản khác làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động TGPL trong năm.

Hoạt động TGPL lưu động cũng được thực hiện ngày càng hiệu quả với 13 đợt TGPL lưu động tại 08 xã thuộc 05 địa phương gồm xã Đắk Phơi, xã Đắk Nuê, xã Ea R’bin, xã Krông Nô, huyện Lắk; xã Ea Bông, huyện Krông Ana; xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar; xã Ea Tam, huyện Krông Năng; xã Krông Á huyện M’Đrắk. Đã có hơn 600 người tham dự để nghe tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực và hàng trăm người được tư vấn pháp luật tại chỗ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng vụ việc TGPL đồng thời rút ngắn khoảng cách địa lý và thời gian trong việc tiếp cận với các dịch vụ TGPL cho các đối tượng được thụ hưởng TGPL trên địa bàn, ngày 24 tháng 01 năm 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 2539/QĐ-UBND của Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Chi nhánh TGPL số 03 để thực hiện TGPL tại các huyện Krông Búk, Ea H’Leo, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

Trong Quý I năm 2014, Trung tâm đãcấp phát hàng ngàn tờ gấp pháp luật cho người dân để giới thiệu về những quy định trong hoạt động TGPL; các tờ gấp về dân sự, chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân và gia đình, các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về kinh tế, y tế, giáo dục... Đồng thời đã tiến hànhđánh giá, thẩm định được 35 hồ sơ vụ việc TGPL của Trợ giúp viên pháp lý và Cộng tác viên của Trung tâm đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TGPL: tham gia tố tụng, TGPL lưu động, tập huấn nghiệp vụ TGPL cho cán bộ Trung tâm, Cộng tác viên, thành viên Ban chủ nhiệm của các Câu lạc bộ TGPL; nghiên cứu văn bản pháp luật...nhằm nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ TGPL cho các đối tượng, nâng số lượng các vụ việc tham gia tố tụng do trợ giúp viên pháp lý trực tiếp thực hiện; đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã bám sát cơ sở, tăng cường công tác TGPL lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL đến với người dân; chủ động tham mưu, vận động các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tiếp tục đăng ký tham gia TGPL để hỗ trợ ngày càng tốt hơn đối tượng được hưởng chính sách TGPL miễn phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

                                                                                           ĐẶNG HỢI

                                                                                   (TTTGPL tỉnh Đắk Lắk)

 

Xem thêm »