Thông báo về Quyết định số 99/QĐ-CTGPL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

25/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 99/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý

Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »