Thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục trợ giúp pháp lý

18/02/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục trợ giúp pháp lý

Chi tiết văn bản xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »