Thông báo: Công văn số 434/ CTGPL-VP v/v gửi tài liệu tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý về các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

23/12/2016
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết công văn đính kèm bên dưới.

Xem thêm »