Văn bản hợp nhất số 1934/VBHN-BTP v/v Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL

09/06/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

 

Xem thêm »