Văn bản hợp nhất số 1934/VBHN-BTP v/v Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.