Ngày 25/6/2014, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Cộng tác viên, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 tại Trung tâm hội nghị tỉnh tiền Giang, có hơn 85 đại biểu tham dự. Đ/c Huỳnh Thị Bé - Phó giám đốc Sở Tư pháp đã đến tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những chính sách mang tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và thực hiện công bằng xã hội.Sau gần 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và hơn 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ), công tác TGPL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận[1], kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL là người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng yếu thế khác theo quy định của pháp luật.
Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những chính sách mang tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác, giúp họ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao hiểu biết pháp luật, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống. Đây là một trong những chính sách được triển khai thực hiện trong các Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (tỉnh Quảng Ngãi có 06 huyện nghèo).
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, Lãnh đạo Sở Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong 6 tháng đầu năm, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đáp ứng nhu cầu TGPL ngày càng tăng của người dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL với những kết quả cụ thể như sau:
Ngày 22/5/2014 và ngày 10/6/2014, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi trợ giúp lưu động cho người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV trên địa bàn 02 huyện Hải Hậu và huyện Giao Thủy.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh việc tiếp nhận tư vấn, cử Trợ giúp viên hoặc Luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng được 264 vụ việc, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh còn triển khai đồng bộ các hoạt động sau:
Đây là mục tiêu của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) cho hơn 100 đại biểu là cộng tác viên, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL các huyện, thành phố: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh, Cam Lâm và Diên Khánh do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức vào ngày 22/5/2014. Đến dự Hội nghị có ông Trần Quang Bình – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2014 và Kế hoạchsố 02/KH-STP ngày 28/01/2013 của Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp hướng về biển đảo quê hương”; trong 02 ngày 22 và 23/5/2014 Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 03 xã: An Bình, An Vĩnh và An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn.