Thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 và Công văn số 5463/BTP-TGPL ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Công văn số 1829/UBND-NC ngày 12/8/2013 chỉ đạo về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.
Bắc Kạn, là một tỉnh có nhiều địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện nay theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh có 50 xã thuộc diện khu vực III và 58 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II. Số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao.
Có những chuyến đi dài ngày, có những chuyến đi ngắn ngày, mỗi chuyến đi đều có những hành trình khác nhau. Thuận lợi, khó khăn, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra mà không ai có thể lường trước được nhưng hành trang quan trọng nhất đó là lòng tâm huyết của đoàn công tác chúng tôi, của mỗi cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý là “Đem pháp luật đến cho bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
Khi viết những dòng này chúng tôi đã hoàn thành xong chuyến trợ giúp pháp lý lưu động ở thôn Tà Nôi - xã Ma Nới - huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận. Một chuyến đi mà có lẽ tất cả những người trong đoàn chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh con đường, con người và cuộc sống của người dân…