Để tham gia thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch của Sở Tư pháp Quảng Nam về nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2014; sáng ngày 17/7/2014, tại UBND xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Trung tâm TGPL phối hợp với Phòng Tư pháp huyện này tổ chức một số hoạt động TGPL với chủ đề “Ngành Tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới”, với nhiều nội dung thiết thực.
Ngày 25/6/2014, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Hội người mù tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho hơn 60 hội viên Hội người mù tỉnh Bình Dương là đại diện các chi hội người mù tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 41/KHPH/PN-TP ngày 31/3/2014 giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Sở Tư pháp về phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ năm 2014, từ ngày 24/06 đến ngày 26/06/2014 Trung tâm TGPL nhà nước đã phối hợp với UBND và Phòng Tư pháp huyện Bình Liêu tổ chức thực hiện TGPL lưu động tại các xã, thị trấn: xã Tình Húc, xã Đồng Tâm, xã Hoành Mô, thị trấn Bình Liêu.
Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật năm 2014; Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh năm 2014 và Kế hoạch số 03/KH-TGPL ngày 03/01/2014 về hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2014 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2014 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kịp thời nhiệm vụ của các Kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm và kịp thời đưa ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong 06 tháng cuối năm. Sáng ngày 26/6/2014, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TGPL 06 tháng đầu năm 2014. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp và tập thể viên chức Trung tâm TGPL.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo, thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2014, ngày 20 tháng 6 năm 2014, Trung tâm TGPL nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên Câu lạc bộ (CLB) của 10 xã thuộc huyện Tây Giang.
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang chú trọng thực hiện, kết quả đã mang lại hiệu quả cao.