Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh trợ giúp pháp lý tại huyện Ba Chẽ

17/06/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014 theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 03/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã phối hợp với UBND và Phòng Tư pháp huyện Ba Chẽthực hiện trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn huyện trong 2 ngày 29 - 30/5/2014 tại các xã: Lương Mông, Nam Sơn, Đạp Thanh.

         Chương trình trợ giúp pháp lý lưu động tiến hành với việc lồng ghép việc phổ biến nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý để người dân biết và hiểu được quyền của mình, mục đích và ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý với việc nói chuyện chuyên đề pháp luật, cung cấp những thông tin, những văn bản pháp luật mới, những kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực tới người dân như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các tờ gấp liên quan đến chính sách cho nông dân…

        Đoàn công tác kết hợp phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật với việc phát miễn phí tờ gấp pháp luật và sách bỏ túi ở các lĩnh vực bà con quan tâm.

        Đặc biệt, Đoàn trợ giúp pháp lý còn trực tiếp tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật, hướng dẫn ghi đơn và tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của 24 người có nhu cầu với 24 vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai; chính sách; Hôn nhân gia đình và các lĩnh vực khác.

                                   

       Những trường hợp người dân còn vướng mắc đoàn trợ giúp pháp lý lưu động đã trao đổi với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp để có hướng giải quyết cho người dân một cách triệt để.

         Chương trình trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Ba Chẽcủa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn thành theo đúng Kế hoạch, đạt kết quả tốt. Đây là cơ sở để Trung tâm Trợ giúp pháp lý tiếp tục phát huy thành tích nhằm hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2014 của Trung tâm.

 

Trần Cường

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh

 

Xem thêm »