Hoạt động truyền thông trợ giúp pháp lý tại huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi

21/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TGPL ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, ngày 14/5/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Ba Tơ. Hội nghị nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung cho hơn 100 đại biểu tham dự gồm đại diện Lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ, Phòng Tư pháp huyện, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật,… và người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp pháp luật và được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi báo cáo chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý và một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình”. Theo đó, trợ giúp pháp lý là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, qua đó giúp họ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tại Điều 2 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định: “Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật”. Hoạt động trợ giúp pháp lý là hoạt động nghề nghiệp mang tính pháp lý, do đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện thông qua các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Bên cạnh đó, đồng chí tiếp tục giới thiệu về một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình như những vấn đề về: Kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài...
Đồng chí Nguyễn Xuân Phương
Đồng chí Nguyễn Xuân Phương
Tiếp theo, Hội nghị được nghe Đồng chí Bùi Thị Thuyết Anh - Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh báo cáo chuyên đề: Tổng quan về các chính sách cho người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và một số quy định của pháp luật dân sự về thừa kế. Theo đó, đồng chí đã thông tin, giới thiệu cho đại biểu tại Hội nghị được biết về các đối tượng được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; hình thức trợ giúp pháp lý… Đồng chí Bùi Thị Thuyết Anh tiếp tục giới thiệu một số quy định của pháp luật dân sự về thừa kế được quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 như: Những quy định chung về thừa kế; quy định về thừa kế theo di chúc; quy định về thừa kế theo pháp luật; quy định về việc thanh toán và phân chia di sản…
Đồng chí Bùi Thị Thuyết Anh

Tại buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, tư vấn pháp luật cho người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý liên quan đến các lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình, đất đai, dân sự, chế độ chính sách,…. Thông qua buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý trên tại huyện Ba Tơ giúp cho người nghèo, người yếu thế, người thuộc diện Trợ giúp pháp lý được tiếp cận và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân nghèo, từng bước xóa đói, giảm nghèo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
                                                                                          Nguyễn Lệ, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ngãi
 
 

Xem thêm »