Sóc Trăng: Truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý

20/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 15/6/2022, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý tại xã Thạnh Quới và xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị có sự tham gia của 180 đại biểu là người dân và người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 2 xã.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý đã  nêu các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý và giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: các đối tượng được trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý còn phổ biến nội dung cơ bản của một số Luật, Nghị định và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân cũng như cách thức liên hệ với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhằm giúp người dân nâng cao khả năng tiếp cận với trợ giúp pháp lý nói riêng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung.
 

Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý trình bày tại Hội nghị
 
Hội nghị truyền thông và khảo sát về trợ giúp pháp lý đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền được trợ giúp pháp lý và cách thức liên hệ với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn./.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đăng Khoa, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Sóc Trăng
 

Xem thêm »