Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh và triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2021

23/03/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của BCH đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý, chiều ngày 16/03/2021, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý phát huy truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam”. Mục đích của buổi sinh hoạt là để đoàn viên thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của đoàn viên, thành niên trong lịch sử dân tộc; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị và gắn kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục.

Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi đoàn báo cáo tóm tắt những thành tích nổi bật trong năm 2020 của Chi đoàn. Năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chi uỷ Cục TGPL, Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn cụ thể từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, cụ thể: Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị; luôn chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên; các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức phong phú, sôi nổi; đặc biệt, Chi đoàn tiếp tục cụ thể hóa phương châm "Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung thực hiện tốt cuộc vận động "Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở". Với những thành tích đạt được, năm 2020 Chi đoàn Cục vinh dự có 01 tập thể và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; 02 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành đoàn thanh niên Bộ Tư pháp.
Đồng chí Bí thư cũng đồng thời trình bày bản dự thảo Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong năm 2021 gồm các nội dung: tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chú trọng học tập, nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 131 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 76 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021); tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; gắn công tác Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục Trợ giúp pháp lý; đăng ký và triển khai các công trình, phần việc thanh niên; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ trong đoàn viên, thanh niên; chấp hành tốt Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính...

 


 

Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt đoàn viên, thanh niên Chi đoàn được xem Phóng sự về về ý nghĩa của Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, lịch sử ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự thay đổi qua từng thời kỳ của tổ chức Đoàn; từ đó tiếp thêm ý chí phấn đấu cho các đoàn viên trong phong trào xây dựng đoàn và bảo vệ tổ quốc.
Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong buổi sinh hoạt, toàn thể đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã thống nhất với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm này để lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021.

 


Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý thay mặt cho Chi ủy đánh giá cao hoạt động của đoàn thanh niên Cục trong thời gian qua. Đồng thời ghi nhận và biểu dương việc Chi đoàn Cục đã tổ chức được buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nhận định, buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo hiệu ứng tốt, giúp đoàn viên, thanh niên của Cục có điều kiện được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, tinh thần phối hợp, hỗ trợ trong hoạt động chuyên môn từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - chuyên môn của đơn vị.
 


 

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức khoa học, với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng, có tác dụng nâng cao nhận thức của đoàn viên chi đoàn Cục gắn với chủ đề sinh hoạt. Nhằm phát huy tinh thần học đi đôi với làm; tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, thông qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành./.

                                                                                                                                                                    Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý
  

 

  

Xem thêm »