Thông báo về Quyết định số 98/QĐ-CTGPL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý

25/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 98/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý

Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »