Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 5/2023 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

 (Thời gian lấy số liệu: 10h ngày 01/6/2023)
 
             Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                             - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                             - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023:
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1885 vụ việc (trong đó có: 1340 vụ việc bào chữa, 545 vụ việc bảo vệ), Tăng 217 vụ việc (tăng 13%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bình Thuận
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 939 vụ việc (trong đó có: 610 vụ việc bào chữa, 329 vụ việc bảo vệ), tăng 379 vụ việc (tăng 68%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Ninh, Đắk Nông, Thái Nguyên, Đà Nẵng.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 260 vụ việc (trong đó có: 194 vụ việc bào chữa, 66 vụ việc bảo vệ), tăng 116 vụ việc (tăng 81%) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 

TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang   24   11   5
2 Bà Rịa - Vũng Tàu   3    
3 Bạc Liêu   40   13   1
4 Bắc Giang   1   5  
5 Bắc Kạn   3   9   4
6 Bắc Ninh   11   5  
7 Bến Tre   15   5  
8 Bình Dương   31   3  
9 Bình Định   50   11  
10 Bình Phước   44   15  
11 Bình Thuận      
12 Cà Mau   17   7   2
13 Cao Bằng   62   22   13
14 Cần Thơ   13   3  
15 Đà Nẵng   44    
16 Đắk Lắk   37   9   7
17 Đắk Nông   10    
18 Điện Biên   52   7   1
19 Đồng Nai   47   40   15
20 Đồng Tháp   19   2  
21 Gia Lai   37   23  
22 Hà Giang   20   7   2
23 Hà Nam   13   7  
24 Hà Nội   154   109   51
25 Hà Tĩnh   14   25   19
26 Hải Dương   56   40   8
27 Hải Phòng   56   3   1
28 Hậu Giang   18   21   1
29 Hòa Bình   25   17   5
30 Hồ Chí Minh   53   49   19
31 Hưng Yên   14   1  
32 Khánh Hòa   2    
33 Kiên Giang   51   37   16
34 Kon Tum   24   1  
35 Lai Châu   47   9  
36 Lạng Sơn   20   5  
37 Lào Cai   24   21  
38 Lâm Đồng   16   10   2
39 Long An   26    
40 Nam Định   20   4   2
41 Nghệ An   86   81   45
42 Ninh Bình   5   8   2
43 Ninh Thuận   19   17   9
44 Phú Thọ   63   10  
45 Phú Yên   3    
46 Quảng Bình   17   15   5
47 Quảng Nam   30   24   2
48 Quảng Ngãi   28   12  
49 Quảng Ninh   3    
50 Quảng Trị   13   13  
51 Sóc Trăng   31   1  
52 Sơn La   49   1  
53 Tây Ninh   34   24   2
54 Thái Bình   10   17   2
55 Thái Nguyên   43    
56 Thanh Hóa   53   24  
57 Thừa Thiên Huế   18   44  
58 Tiền Giang   22   13  
59 Trà Vinh   38   22   7
60 Tuyên Quang   23   9   3
61 Vĩnh Long   32   23   7
62 Vĩnh Phúc   26   19  
63 Yên Bái   26   6   2
  Tổng cộng  1 885   939   260
 
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây
Từ ngày : 01/05/2023
Đến ngày : 31/05/2023

 

Từ ngày : 01/06/2023

Đến ngày : 15/06/2023