TB: Tình hình cập nhật vụ việc TGTT, vụ việc TGTT thành công, hiệu quả tháng 03/2021 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

Kính gửi:  - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                 - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                 - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Phiếu trình Báo cáo sơ kết triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý về việc cần xác định rõ những việc cần làm trong thời gian tới để Hệ thống đạt hiệu quả hơn (năm 2021 và những năm tiếp theo), Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước các tỉnh thành phố và các tổ chức thực hiện TGPL một số thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:

1. Kết quả cập nhật số liệu trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL
Các đơn vị vận hành và khai thác Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (gọi tắt là Hệ thống) ngày càng tốt hơn. Cụ thể:
- Năm 2019, cả nước cập nhật được 55% số vụ việc TGPL thụ lý trong kỳ đang thực hiện,  50% số vụ việc TGPL kết thúc trong kỳ so với báo cáo theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP.
- Năm 2020, cả nước cập nhật được 86% số vụ việc TGPL thụ lý trong kỳ đang thực hiện, 81% số vụ việc TGPL kết thúc trong kỳ so với báo cáo theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP.
Tính đến thời điểm hiện tại:
(1) Về việc cập nhật vụ việc tham gia tố tụng (TGTT)
- Trong tuần từ 1/04/2021 đến 7/04/2021: cả nước đã tiếp nhận và nhập thêm được 171 vụ việc TGTT (giảm 13 vụ việc so với tuần trước).
- Trong tháng 3/2021:
+ Cả nước tiếp nhận và thụ lý 1.379 vụ việc TGTT (gồm 814 vụ bào chữa + 565 vụ bảo vệ);
Tỉnh/thành phố nhập nhiều: Điện Biên, Trà Vinh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Ninh Thuận, Nghệ An, Kiên Giang, Hà Nội, …
+ Kết thúc 493 vụ TGTT (gồm 307 vụ bào chữa + 186 vụ bảo vệ)
Tỉnh/thành phố nhập nhiều: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Trà Vinh, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng, An Giang, Lào Cai, Bạc Liêu, Bình Phước, Ninh Bình, …
(2) Về việc cập nhật vụ việc TGTT thành công, hiệu quả
- Trong tháng 3/2021: cả nước thực hiện được 23 vụ việc (gồm 19 vụ bào chữa + 4 vụ bảo vệ), chiếm 5% tổng vụ việc TGTT kết thúc của cả nước (493 vụ)
Các tỉnh/thành phố có vụ việc TGTT thành công, hiệu quả cập nhật lên Hệ thống là: Hà Nội, Gia Lai, Kiên Giang, Ninh Thuận, Hậu Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu.
- Từ đầu năm 2021: cả nước thực hiện được 84 vụ (gồm 55 vụ bào chữa + 29 vụ bảo vệ), chiếm 5% tổng số vụ việc TGTT kết thúc của cả nước (1.600 vụ).
Các tỉnh/thành phố có vụ việc TGTT thành công, hiệu quả cập nhật lên Hệ thống là: Cần Thơ, Hà Nội, Kiên Giang, Lai Châu, Ninh Thuận, Hà Giang, Gia Lai, Hậu Giang, Lào Cai, Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu.

2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu TGPL đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện TGPL ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức thực hiện TGPL triển khai các hoạt động nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử TGPL Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin số liệu: Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT 024.6273.9631.
Trân trọng thông báo./.

===========================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 (Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL - Cục Trợ giúp pháp lý)

Từ ngày : 12/04/2021

Đến ngày : 31/12/2021