Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 01/2023 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

                                                                        (Thời gian lấy số liệu: 9h ngày 01/02/2023)
                                                         Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                                                                         - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                                                                         - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023:
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 820 vụ việc (trong đó có: 591 vụ việc bào chữa, 229 vụ việc bảo vệ), giảm 928 vụ việc (giảm 53%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Hải Dương, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 367 vụ việc (trong đó có: 249 vụ việc bào chữa, 118 vụ việc bảo vệ), giảm 512 vụ việc (giảm 58%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lai Châu, Phú Yên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tiền Giang, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 81 vụ việc (trong đó có: 60 vụ việc bào chữa, 21 vụ việc bảo vệ), giảm 125 vụ việc (giảm 61%) so với tháng trước.

Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ
TRONG KỲ
KẾT THÚC
TRONG KỲ
THÀNH CÔNG
1 An Giang 3 8 2
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 12    
3 Bạc Liêu 33 6 1
4 Bắc Giang 4 5 1
5 Bắc Kạn 1 1  
6 Bắc Ninh   5 2
7 Bến Tre   2  
8 Bình Dương 8    
9 Bình Định   7  
10 Bình Phước 16 7  
11 Bình Thuận 3    
12 Cà Mau 4 2  
13 Cao Bằng 13 8 4
14 Cần Thơ 9    
15 Đà Nẵng 8    
16 Đắk Lắk 34 1  
17 Đắk Nông 4    
18 Điện Biên 43 7  
19 Đồng Nai 17 2  
20 Đồng Tháp 21 3  
21 Gia Lai 16 12  
22 Hà Giang 13 7  
23 Hà Nam 6 5  
24 Hà Nội 44 97 21
25 Hà Tĩnh 3 1 1
26 Hải Dương   5  
27 Hải Phòng 32 5  
28 Hậu Giang 21 4  
29 Hòa Bình 8 2  
30 Hồ Chí Minh 40 13 6
31 Hưng Yên 6 5  
32 Khánh Hòa 1    
33 Kiên Giang 28 22 19
34 Kon Tum 4 2  
35 Lai Châu 13    
36 Lạng Sơn   4 1
37 Lào Cai 19 14  
38 Lâm Đồng 14 7 1
39 Long An 2 2  
40 Nam Định 5 6 3
41 Nghệ An 9 12 6
42 Ninh Bình   1  
43 Ninh Thuận 16 10 1
44 Phú Thọ 10 2  
45 Phú Yên 5    
46 Quảng Bình 5 4  
47 Quảng Nam 11 3  
48 Quảng Ngãi 10 5  
49 Quảng Ninh      
50 Quảng Trị 5    
51 Sóc Trăng 21 9  
52 Sơn La 14    
53 Tây Ninh 17    
54 Thái Bình 16 9 3
55 Thái Nguyên 32    
56 Thanh Hóa 35 2  
57 Thừa Thiên Huế 18 1  
58 Tiền Giang 7    
59 Trà Vinh 21 10 3
60 Tuyên Quang 6 12 6
61 Vĩnh Long 9 5  
62 Vĩnh Phúc 37 5  
63 Yên Bái 8    
  Tổng cộng 820 367 81
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

Từ ngày : 01/02/2023

Đến ngày : 01/03/2023