Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công tháng 12/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

 (Thời gian lấy số liệu: 16h ngày 30/12/2022)
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/12/2022:
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1 748 vụ việc (trong đó có: 1173 vụ việc bào chữa, 575 vụ việc bảo vệ), tăng 295 vụ việc (tăng 20%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Hải Dương.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 879 vụ việc (trong đó có: 584 vụ việc bào chữa, 295 vụ việc bảo vệ), tăng 241 vụ việc (tăng 44%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 206 vụ việc (trong đó có: 158 vụ việc bào chữa, 48 vụ việc bảo vệ), tăng 55 vụ việc (tăng 36 %) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang 14 15 14
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 21 0 0
3 Bạc Liêu 44 27 2
4 Bắc Giang 1 1 0
5 Bắc Kạn 1 5 3
6 Bắc Ninh 17 14 1
7 Bến Tre 8 6 0
8 Bình Dương 18 14 0
9 Bình Định 33 36 0
10 Bình Phước 20 11 4
11 Bình Thuận 9 0 0
12 Cà Mau 5 12 2
13 Cao Bằng 28 20 4
14 Cần Thơ 12 2 0
15 Đà Nẵng 20 0 0
16 Đắk Lắk 21 0 0
17 Đắk Nông 8 0 0
18 Điện Biên 50 4 1
19 Đồng Nai 38 15 10
20 Đồng Tháp 38 8 3
21 Gia Lai 40 22 1
22 Hà Giang 22 2 1
23 Hà Nam 7 16 1
24 Hà Nội 83 117 39
25 Hà Tĩnh 28 6 3
26 Hải Dương 0 15 3
27 Hải Phòng 65 7 0
28 Hậu Giang 32 16 0
29 Hòa Bình 17 14 8
30 Hồ Chí Minh 65 43 31
31 Hưng Yên 11 3 0
32 Khánh Hòa 1 1 0
33 Kiên Giang 56 38 24
34 Kon Tum 16 0 0
35 Lai Châu 16 6 5
36 Lạng Sơn 58 6 2
37 Lào Cai 16 19 0
38 Lâm Đồng 35 23 0
39 Long An 11 9 0
40 Nam Định 26 4 1
41 Nghệ An 20 21 6
42 Ninh Bình 4 1 1
43 Ninh Thuận 21 10 3
44 Phú Thọ 56 61 0
45 Phú Yên 17 0 0
46 Quảng Bình 17 17 1
47 Quảng Nam 38 16 4
48 Quảng Ngãi 42 6 0
49 Quảng Ninh 8 0 0
50 Quảng Trị 25 9 0
51 Sóc Trăng 37 18 0
52 Sơn La 45 8 6
53 Tây Ninh 31 18 3
54 Thái Bình 17 9 4
55 Thái Nguyên 40 0 0
56 Thanh Hóa 76 41 9
57 Thừa Thiên Huế 47 25 0
58 Tiền Giang 16 5 0
59 Trà Vinh 36 27 4
60 Tuyên Quang 19 15 2
61 Vĩnh Long 40 7 0
62 Vĩnh Phúc 43 8 0
63 Yên Bái 42 0 0
  Tổng cộng              1.748                 879                 206
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

Từ ngày : 30/12/2022

Đến ngày : 06/01/2023