Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công tháng 10/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

                                                       (Thời gian lấy số liệu: 14h ngày 08/11/2022)
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
 

1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022:
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1 916 vụ việc (trong đó có: 1341 vụ việc bào chữa, 575 vụ việc bảo vệ), tăng 825 vụ việc (tăng 76%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Khánh Hoà.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 690 vụ việc (trong đó có: 422 vụ việc bào chữa, 268 vụ việc bảo vệ), tăng 77 vụ việc (tăng 13%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kon Tum.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 154 vụ việc (trong đó có: 92 vụ việc bào chữa, 62 vụ việc bảo vệ), tăng 29 vụ việc (tăng 23 %) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang 29 17 3
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 23 0 0
3 Bạc Liêu 39 8 0
4 Bắc Giang 8 3 0
5 Bắc Kạn 37 2 0
6 Bắc Ninh 30 16 0
7 Bến Tre 16 3 0
8 Bình Dương 22 6 0
9 Bình Định 26 21 0
10 Bình Phước 19 20 1
11 Bình Thuận 7 0 0
12 Cà Mau 40 9 3
13 Cao Bằng 53 10 4
14 Cần Thơ 8 3 0
15 Đà Nẵng 1 0 0
16 Đắk Lắk 70 1 0
17 Đắk Nông 19 9 1
18 Điện Biên 64 23 6
19 Đồng Nai 46 7 0
20 Đồng Tháp 25 3 1
21 Gia Lai 41 11 0
22 Hà Giang 19 3 1
23 Hà Nam 1 1 0
24 Hà Nội 193 54 7
25 Hà Tĩnh 17 7 6
26 Hải Dương 50 13 11
27 Hải Phòng 59 6 2
28 Hậu Giang 21 5 3
29 Hòa Bình 11 5 0
30 Hồ Chí Minh 68 48 31
31 Hưng Yên 6 2 0
32 Khánh Hòa 0 0 0
33 Kiên Giang 22 51 22
34 Kon Tum 5 0 0
35 Lai Châu 32 8 0
36 Lạng Sơn 42 20 6
37 Lào Cai 43 8 0
38 Lâm Đồng 18 10 1
39 Long An 15 1 0
40 Nam Định 30 2 0
41 Nghệ An 27 32 7
42 Ninh Bình 10 1 1
43 Ninh Thuận 35 6 0
44 Phú Thọ 47 11 0
45 Phú Yên 18 21 0
46 Quảng Bình 22 5 4
47 Quảng Nam 16 10 3
48 Quảng Ngãi 20 3 0
49 Quảng Ninh 12 1 0
50 Quảng Trị 19 4 0
51 Sóc Trăng 40 4 0
52 Sơn La 42 3 2
53 Tây Ninh 17 25 4
54 Thái Bình 14 7 0
55 Thái Nguyên 49 4 0
56 Thanh Hóa 80 57 15
57 Thừa Thiên Huế 42 26 0
58 Tiền Giang 13 20 0
59 Trà Vinh 27 7 3
60 Tuyên Quang 28 6 1
61 Vĩnh Long 18 11 3
62 Vĩnh Phúc 19 9 2
63 Yên Bái 26 1 0
  Tổng cộng              1,916                 690                 154
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 

Từ ngày : 08/11/2022

Đến ngày : 08/12/2022