Tên tổ chức Người đại diện Địa chỉ liên hệ Số người thực hiện Phạm vi
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh…………… Nguyễn Thành Phi Số 1, Phan Đình Phùng, Hà Nội 19