Phóng sự: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận truyền thông cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 - Chuyên mục Pháp luật và Cuộc sống - Truyền hình Ninh Thuận

Chương trình pháp luật và cuộc sống - BTV

Phóng sự Trợ giúp pháp lý trong cải cách tư pháp - Chương trình Quốc hội với cử tri - VTV1 ngày 24/01/2022

"Trợ giúp pháp lý 24 năm hình thành và phát triển" - VTV1 ngày 04/09/2021

Nhà nước và Pháp luật - Hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người có công với cách mạng - Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa 23/07/2021

Hộp thư truyền hình - TGPL cho nạn nhân bị mua bán người - Phỏng vấn PCT Vũ Thị Hường ngày 03/07/2021

Hộp thư truyền hình - TGPL cho người có công với cách mạng - PCT Vũ Thị Hoàng Hà - VTV1 ngày 26/6/2021

Phóng sự "Bảo vệ trẻ em trước vấn nạn bạo hành và xâm hại tình dục" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá - ngày 20/6/2021

Phóng sự Vì cộng đồng - TGPL cho người nghèo - VTV1 ngày 9/5/2021

Trợ giúp pháp lý - Công cụ bảo vệ cho các nhóm yếu thế - Truyền hình Quốc Hội ngày 30/4/2021

Thời sự: Tăng cường tiếp cận TGPL cho người nghèo và nhóm yếu thế - Truyền hình Quốc hội ngày 14/4/2021

Trợ giúp pháp lý trong "Chính sách giảm nghèo" VTV1 ngày 14/12/2020

Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán - Chuyên mục An sinh xã hội - VTV2 - ngày 19/12/2020

Phóng sự về TGPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số - VTV5 ngày 3/12/2020

Phóng sự về TGPL cho vùng dân tộc thiểu số - VTV5 ngày 3/12/2020

Tọa đàm về trợ giúp pháp lý - VTV5 - 13/11/2020

Nhà nước và pháp luật - Hỗ trợ tư vấn pháp luật - Đài truyền hình Lào Cai - 9/11/2020

Phóng sự TGPL cho người chưa thành niên - VTV2 - 20-10-2020

Thời sự ngày 11-9-2020

Việt Nam hôm nay - Kỷ niệm Thành lập Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam 6-9-2020

Thời sự - Giảm nghèo bền vững 17-8-2020

Chương trình: Quốc hội với cử tri - 3-8-2020

Phỏng vấn Triển khai Thông tư liên tịch số 10 - Đ/c Cù Thu Anh - 21-12-2019

Phỏng vấn Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017 - Đ/c Cục trưởng Nguyễn Thị Minh

TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - 12-9-2019

Phóng sự Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Thanh Hóa VOV (23-9-2019)

Góc tư vấn số 4 - Đ/c Phó Cục trưởng Cù Thu Anh - 23-9-2019

Góc tư vấn số 3 - Đ/c Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường 29-7-2020

Góc tư vấn số 2 - Đc Trần Nguyên Tú - 1-7-2019

Góc Tư vấn số 1 - Đ/c Phan Hà 17-6-2019

TGPL 20 năm xây dựng và phát triển

Trợ giúp pháp lý- Pháp luật & Cuộc sống

Baophapluat.vn Phỏng vấn Cục trưởng Nguyễn Thị Minh 11-10-2016