Quyết định số 1767/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp

30/10/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 27/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1767/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp.

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »