Thông báo: CV số 434/CTGPL-QLCL v/v góp ý chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của TGVPL năm 2018 gửi các Trung tâm TGPLNN các tỉnh/ thành phố

07/11/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.

Xem thêm »