Thông báo về việc thực hiện thống kê, lựa chọn vụ việc truyền thông trong lĩnh vực TGPL theo CV số 49/CTGPL-VP ngày 09/2/2018

06/03/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

 

Thực hiện Công văn số 49/CTGPL-VP ngày 09/2/2018 của Cục TGPL về việc thực hiện truyền thông trong lĩnh vực TGPL, Cục TGPL lưu ý các Trung tâm TGPL

1. Lựa chọn 02 vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự, dân sự (mỗi lĩnh vực 01 vụ việc) do các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên của Trung tâm đã thực hiện tốt trong các năm 2016, 2017 mà Trung tâm thấy rằng cần được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi trong toàn quốc, đặc biệt là các vụ việc TGPL cho đối tượng là phụ nữ, trẻ em liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, nạn nhân của tội mua bán người….; các vụ việc TGPL mà người thực hiện TGPL đề xuất giảm mức án, chuyển khung hình phạt so với đề nghị của Kiểm sát viên, đề xuất mức bồi thường thiệt hại… được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận đưa vào phán quyết hoặc vụ việc mà người thực hiện TGPL đưa ra những tình tiết mới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL được chấp nhận.

2. Sau khi được lựa chọn vụ việc thì liên hệ với người được TGPL để tìm hiểu xem họ có sẵn sàng cộng tác và đưa vụ việc lên truyền hình.

3. Lập danh sách 02 vụ việc đã được lựa chọn theo các tiêu chí nêu trên(theo mẫu biểu gửi kèm theo) và sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ việc, gửi về Cục Trợ giúp pháp lý trước ngày 15/3/2018 để lựa chọn.

Xem thêm »