Trung Quốc: Ban hành quy chuẩn trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự

17/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2019, Bộ Tư pháp Trung Quốc ban hành một Bộ tiêu chuẩn quốc gia mới về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Bộ tiêu chuẩn quốc gia đề cập đến cơ chế bảo đảm thực hiện các dịch vụ trong đó những người đủ điều kiện trợ giúp pháp lý sẽ được cung cấp tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ thực hiện thủ tục, bảo đảm quyền bào chữa.

Theo tiêu chuẩn mới, luật sư trợ giúp pháp lý có quyền yêu cầu gặp gỡ người bị buộc tội thuộc diện trợ giúp pháp lý ít nhất một lần trong mỗi giai đoạn của thủ tục tố tụng hình sự từ khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Đồng thời, Luật sư trợ giúp pháp lý cũng có nghĩa vụ giới thiệu các trường hợp phức tạp đến tổ chức hành nghề luật sư khác để thực hiện.

Đặc biệt, Bộ tiêu chuẩn đưa ra quy định người nhận trợ giúp pháp lý không bắt buộc phải là công dân của Trung Quốc để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài và người không quốc tịch trên lãnh thổ Trung Quốc./.

                                                                                      Lê Văn Quang

                                                                              Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý

 

Xem thêm »