10 Trợ giúp viên pháp lý thực hiện vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2019

11/02/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Theo báo cáo thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, 10 Trợ giúp viên pháp lý thực hiện được số lượng vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/10/2019 gồm những ông/bà có tên sau đây:

STT Họ và tên Đơn vị Số năm bổ nhiệm Số vụ việc đã kết thúc Ghi chú
1 Chu Bích Thu Trung tâm TGPL NN tỉnh Lạng Sơn 7 năm 2 tháng 76 Trưởng phòng
2 Trang Thị Thùy Dương Trung tâm TGPL NN tỉnh Gia Lai 5 năm 10 tháng 72
 
 
3 Lương Thị Hương Lan
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Lạng Sơn
 
7 năm 2 tháng
 
71
 
Trưởng chi nhánh số 2
4 Lê Công Thiết
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Nghệ An 5 năm 10 tháng 70
 
 
5 Nguyễn Hoàng Kim Loan
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Gia Lai 8 năm 11 tháng
 
69
 
Phó Giám đốc
6 Cầm Kim Loan
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Sơn La 11 năm 5 tháng 66
 
 
7 Nguyễn Công Hưởng
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Lai Châu
 
10 năm 10 tháng
 
65
 
Phó Giám đốc TT
8 Lã Thành Công
 
Trung tâm TGPL NN tỉnh Phú Thọ
 
6 năm 8 tháng 65
 
 
9 Lưu Đình Quánh Trung tâm TGPL NN tỉnh Gia Lai 8 năm 10 tháng 64
 
Phó Giám đốc phụ trách
 
10 Thiều Hữu Minh Trung tâm TGPL NN tỉnh Gia Lai
 
2 năm 1 tháng 62
 
 
 
Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »