Ninh Bình: Hội nghị truyền thông pháp luật và tư vấn trợ giúp pháplý cho người khuyết tật tại các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Gia Viễn và Yên Khánh.

10/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 31/01/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn và Chi hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh tổ chức 06 Hội nghị truyền thông pháp luật và tư vấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với khoảng 260 đại biểu tham dự.

          Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Hữu Pha, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn; ông Vũ Đình Giới, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh; đại diện Lãnh đạo, các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND, Bí thư, trưởng các thôn, xóm và hội viên Hội Người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn các xã: Gia Trấn, Gia Xuân, Gia Thanh, Gia Thắng, Gia Trung và Thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Gia Viễn.

          Tại các buổi truyền thông, các đại biểu đã được cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và được nghe các Báo cáo viên pháp luật của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Người khuyết tật năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội..; các thủ tục hành chính để hưởng các chế độ liên quan đến người khuyết tật…

Đồng thời tại buổi truyền thông, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã tư vấn, giải đáp trực tiếp cho gần 40 lượt hội viên Hội Người khuyết tật về các vướng mắc pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, chế độ chính sách ưu đãi… Các đại biểu tham dự còn được cung cấp thông tin, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm và số điện thoại của các Trợ giúp viên pháp lý để liên hệ khi có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu được bảo vệ, bào chữa trong các vụ việc cụ thể.

          Hội nghị truyền thông và tư vấn trợ giúp pháp lý trên địa bàn các huyện Gia Viễn và Yên Khánh đã giúp người khuyết tật trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và hiểu rõ hơn những chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người khuyết tật nói riêng, trong đó có chính sách về trợ giúp pháp lý, từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật./.

 
Vân Anh, Trung tâm TGPL Nhà nước Ninh Bình

Xem thêm »