Tuyên Quang: Hội nghị trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật

17/04/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 53/QĐ-BTP ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 và chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia. Hưởng ứng “Ngày Người khuyết tật Việt Nam” (18/4), ngày 15/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Khoa Lâm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc quan tâm chăm lo cho người khuyết tật nói riêng và người đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nói chung.
 
 
Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu (trong đó có 30 đại biểu là người khuyết tật)  trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Tại Hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, hướng dẫn về diện người được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn trình tự, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý..., các quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật và một số tình huống pháp luật và quy định pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân như: Luật Người khuyết tật, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số chế độ chính sách khác... Ngoài ra Trung tâm còn hỗ trợ cho người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã những phần quà nhỏ, thể hiện tấm lòng nhân ái, quan tâm, chia sẻ và chung tay với xã hội trong việc giúp đỡ, động viên và chăm lo cho người khuyết tật. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng, chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam, góp phần làm lan toả nếp sống nhân văn, nhân ái trong xã hội…
 


Hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thể hiện trách nhiệm của nhà nước trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật, trong đó có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, giúp họ không cảm thấy tự ti, mặc cảm và cố gắng vượt lên để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phù hợp với định hướng phát triển đồng bộ toàn diện kinh tế - xã hội, giáo dục, đạo tào, y tế, văn hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân theo các Chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước.
Hải Nam - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang.
 
                                                           
 

Xem thêm »