Quảng Nam: Tập huấn về phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn tỉnh

11/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 28/09/2023, tại thành phố Tam Kỳ, , Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn bao gồm các huyện Nam Trà My, Phước Sơn.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Quyết định số 90/QĐ-TTg); Kế hoạch số 8520/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 07/KH-TGPL ngày 06/6/2023 của Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh về việc tổ chức tập huấn theo Quyết định số 90/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 11/KH-TGPL ngày 14/9/2023 của Trung tâm TGPL tập huấn về phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Về tham dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước, các đồng chí là Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên thuộc Trung tâm, các báo cáo viên pháp luật, Phóng viên Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam đến dự đưa tin và 44 đại biểu là cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách của 16 xã thuộc huyện Nam Trà My và Phước Sơn.
Báo cáo viên đã triển khai các nội dung như Luật TGPL năm 2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và các văn bản của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động TGPL;một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020,  những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và trao đổi thảo luận và xử lý một số tình huống vướng mắc từ thực tiễn ở các xã trên địa bàn tỉnh.
Nằm trong hợp phần của công tác TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Với nhiều nội dung pháp luật, tình huống pháp luật đa dạng, phong phú, sát với thực tế, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở các địa phương, nhất là các huyện miền núi, huyện nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TGPL nhằm hướng đến bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi chính sách TGPL có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp, phương án giải quyết những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.
Hội nghị tập huấn đã góp phần triển khai các hoạt động TGPL của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ TGPL trong giai đoạn mới hiện nay.
                                                                               Lê Nguyễn
 

Xem thêm »