Bạc Liêu: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở

31/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1918/BTP-TGPL ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp về thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quân, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; Công văn số 3194/UBND-NC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện các nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác đánh giá các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý đối với các công chức cấp xã, bí thư, trưởng ấp, tổ trưởng tổ hòa giải, các đoàn thể ở cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý, tăng cường khả năng thụ hướng dịch vụ pháp lý miễn phí.

Ngày 25/8/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho những người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở trên địa bàn xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hội nghị có lãnh đạo Phòng Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh Diệu, công chức cấp xã cùng với hơn 50 đại biểu là trưởng ấp, tổ trưởng tổ hòa giải, các thành viên tổ hòa giải cơ sở và những người có uy tín trên địa bàn xã Minh Diệu cùng tham dự.
Hình ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và kỹ năng thực hiện tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý gắn với việc giải thích, thông tin về trợ giúp pháp lý. Ngoài các quy định về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các báo cáo viên còn giới thiệu một số quy định của pháp luật về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy định pháp luật về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác hòa giải ở cơ sở; một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và kỹ năng tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở.
Hội nghị tập huấn đã góp phần trang bị cho đại biểu tham dự là công chức cấp xã, trưởng ấp, tổ trưởng tổ hòa giải về những kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý để kịp thời thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định và hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi có yêu cầu.
Trịnh Hồng Như - Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »