Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan

08/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Triển khai nội dung trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sáng ngày 28/8/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND xã Ba, huyện Đông Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm cho cán bộ thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan đến hoạt động truyền thông TGPL cho người dân trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức TGPL có đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, đồng chí Mạc Thị Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Ba, đồng chí Hường Thị Bích Dương – Trưởng phòng Nghiệp vụ, cùng các đồng chí là Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên Trung tâm TGPL và gần 50 đại biểu là cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín trên địa bàn xã.
Lớp bồi dưỡng đã nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản về pháp luật TGPL như: Luật TGPL năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và các văn bản của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động TGPL; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; Tư vấn tiền tố tụng, tham gia tố tụng các vụ án hình sự, dân sự, các tình huống cụ thể... Đồng thời ban tổ chức lớp học nêu một số tình huống pháp luật từ thực tiễn để các học viên cùng trao đổi, xử lý tình huống, giải đáp pháp luật để các học viên tiếp nhận những kiến thức đã học, áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết các nội dung, vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở trên địa bàn xã. Ban tổ chức đã trao những phần quà nhằm khích lệ các học viên trong quá trình học và triển khai nhiệm vụ tại các địa phương của cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan đến hoạt động truyền thông TGPL cho người dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Đây là lớp đầu tiên được tổ chức tại xã Ba, huyện Đông Giang, qua đó, nâng cao năng lực, kiến thức TGPL cho các cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác TGPL và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đảm bảo tiếp cận được kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực thi công vụ, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang trong thời gian tới.
                                                                  Lê Nguyễn – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam

Xem thêm »