Sóc Trăng: Ký kết chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân

18/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 18/8, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ ký kết phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Ngọc Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Thanh Vũ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Việc ký kết giúp tiếp tục củng cố, tắng cường mối quan hệ phối hợp giữa 02 ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp người dân tiếp cận đầy đủ và  công bằng quyền được trợ giúp pháp lý góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án. Hình thức trực qua điện thoại được 02 ngành thống nhất. Tòa án nhân dân niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại Tòa và kết nối người trực với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện trong 05 năm.
 

Đăng Khoa – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Xem thêm »