Kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

02/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-HĐPH ngày 22/6/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022, ngày 28/7/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra tại Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10). Đồng thời Đoàn kiểm tra đã nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong thời gian tới. Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những ý kiến trao đổi thảo luận đối với các đơn vị được kiểm tra về những thuận lợi, khó khăn, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 10.
 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục quán triệt đến đội ngũ người tiến hành tố tụng và các cán bộ trong đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 trong đó tập trung vào việc giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý), thực hiện thông báo, thông tin kịp thời cho Trung tâm, Chi nhánh trợ giúp pháp lý; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý./.
 
Đinh Thư – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Bắc Kạn

Xem thêm »