Thẩm định dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

08/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 07/6/2022, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham gia của đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đồng chí Vũ Thị Hường – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý , đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ), đại diện Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ - Văn phòng Chính phủ, đại diện Liên đoàn Luật sự Việt Nam, đại diện Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình.
Sau khi nghe đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày sự cần thiết, các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến thẩm định khẳng định: Thông tư bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đúng thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thông tư ban hành sẽ khắc phục những bất cập hiện nay về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý cũng như yêu cầu rà soát, cắt giảm những chứng chỉ không cần thiết đối với viên chức, đồng thời những nội dung bổ sung của dự thảo Thông tư sẽ giúp nâng cao vị thế, vai trò của trợ giúp viên pháp lý nói riêng, hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung. Bên cạnh đó, các đại biểu có ý kiến cụ thể về một số vấn đề sau:
Thứ nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý tên của Thông tư bảo đảm thống nhất với phạm vi điều chỉnh.
Thứ hai, cân nhắc về khả năng đo lường các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các chức danh trợ giúp viên pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, nhận xét khi thăng hạng.
Thứ ba, cân nhắc các lập luận, số liệu cụ thể về quy định các tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý hạng I và dự báo về khả năng triển khai trong thực tế.
Thứ tư, rà soát cách thiết kế các khoản có nội dung giống nhau theo cách dẫn chiếu hoặc có điều quy định chung, đồng thời chỉnh lý kỹ thuật một số điều.
Trên cơ sở các ý kiến đề nghị làm rõ và ý kiến thẩm định, Ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã có giải thích về những vấn đề đại biểu hiểu chưa thống nhất, giải trình một số vấn đề đặt ra và tiếp thu những ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư sớm trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành.
Phan Hải Yến – Cục Trợ giúp pháp lý
 

Xem thêm »