Truyền thông về Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.

Thực hiện Quyết số 25/QĐ-STP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2022, từ ngày 09/3/2022 đến ngày 11/3/2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hòa Bình, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu và Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Bình tiến hành tổ chức 02 buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu và ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình.
 
Buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình
Hình ảnh: Buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình

Tại buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tuyên truyền giới thiệu về: Hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; những người thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí và các thủ tục yêu cầu để được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; thông tin về địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để người dân tiện liên hệ khi có yêu cầu. Ngoài ra, tại buổi truyền thông trợ giúp pháp lý còn tuyên truyền một số quy định về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân tham dự, góp phần giúp cho người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Buổi truyền thông có 50 người dân tham dự, qua đó tư vấn cho 28 lượt người dân về các vấn đề liên quan đến tranh chấp hụi và cấp phát 400 tờ gấp pháp luật (trong đó 200 tờ gấp pháp luật cấp cho người dân tham dự buổi truyền thông, 200 tờ gấp pháp luật cung cấp thêm cho Ủy ban nhân dân xã) để kịp thời cấp phát cho người dân khi có nhu cầu với các nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản về trợ giúp pháp lý như: một số điều cần biết về trợ giúp pháp lý, một số quy định về trợ giúp pháp lý cho trẻ em, quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn. 
       
Thông qua buổi truyền thông đã giúp cho người tham dự nắm bắt được những nội dung cơ bản về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày./                                         

 
Trịnh Hồng Như, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »