Trợ giúp pháp lý giúp Công dân tiếp cận Công lý và Bình đẳng trước pháp luật

17/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 17/02/2022, Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị đã phát sóng phóng sự: "Trợ giúp pháp lý giúp Công dân tiếp cận Công lý và Bình đẳng trước pháp luật"

Trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp quan tâm theo dõi phóng sự của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị theo đường link sau:
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n25013/chuyen-muc-phap-luat-va-doi-song-17022022--tro-giup-phap-ly-giup-cong-dan-tiep-can-cong-ly-va-binh-dang--truoc-phap-luat.html

 

Xem thêm »