Một số kết quả đạt được trong năm 2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Kạn

14/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2021 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 kéo dài, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phải thực hiện dãn cách theo Chỉ thị 16/CT- CP của Thủ tướng Chính phủ, việc triển thực hiện các hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là Trung tâm) theo kế hoạch công tác năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn. Dự báo trước tình hình dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, triển khai các hoạt động và đã đem lại một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước bảo đảm công lý, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đồng thời, đưa công tác TGPL đến gần với người dân hơn, quyền lợi được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

1. Kết quả công tác Thông tin, truyền thông về TGPL
Để những người dân thuộc diện được TGPL biết và tiếp cận nhiều hơn với hoạt động này thì công tác thông tin, tuyên truyền về TGPL có vai trò đặc biệt quan trọng. Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đặc biệt quan tâm lựa chọn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt…Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã đặt công tác thông tin, tuyên truyền phải có những đổi mới về hình thức sao cho phù hợp và đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, việc tổ chức những hội nghị tuyên truyền pháp luật, TGPL tại cơ sở đã không còn khả thi. Vì thế, Trung tâm TGPL nhà nước đã có sự thay đổi về hình thức thông tin tuyên truyền, trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, các đoàn thể, địa phương lấy danh sách người có yêu cầu TGPL, để cử trợ giúp viên pháp lý trực tiếp liên hệ... Việc liên hệ trực tiếp tới từng đối tượng được TGPL giúp cán bộ TGPL nhanh chóng nắm bắt chính xác nhu cầu cụ thể của người dân, nắm bắt chính xác nội dung vụ việc, góp phần làm cho chất lượng hiệu quả tư vấn TGPL được nâng cao. Thực hiện tuyên truyền trên loa đài tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát 20 chuyên mục truyền thông về TGPL trên 108 Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông huyện xây dựng và phát các chuyên mục về TGPL bằng tiếng việt, tiếng dân tộc trên  Đài truyền thanh xã thuộc các huyện: Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Đồn.
Trung tâm đã tổ chức kịp thời việc truyền thông về TGPL ở cơ sở theo kế hoạch năm 2021, đã thực hiện tại 45 điểm/45 xã, số lượt người tham dự: 3.344 người. Tại các buổi truyền thông, các báo cáo viên pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với đó Trung tâm đã lồng ghép tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho người dân. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người uy tín năm 2021, tham dự có 118 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác TGPL, tiến hành cập nhật phần mềm trên Hệ thống quản lý và tổ chức hoạt động TGPL, thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực TGPL để người được TGPL và người thân của họ có thể tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thuận lợi khi có nhu cầu được TGPL. Đồng thời cử chuyên viên đưa tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động TGPL của Trung tâm trên Trang Thông tin điện tử TGPL Việt Nam, Cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, Bản tin Tư pháp Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, phóng sự trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. Các hoạt động của đơn vị trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả tốt, hầu hết các vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật cho người được TGPL kịp thời, các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật.. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Trung tâm thường xuyên phối hợp với UBND các cấp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức liên quan năm bắt nhu cầu TGPL cho trẻ em, trong năm 2021 đã tiếp nhận và thực hiện 29 vụ việc, cử Trợ giúp viên tham gia tố tụng bảo vệ cho người thuộc diện TGPL là trẻ em.
2. Kết quả công tác phổ biến, quán triệt thực hiện văn bản điều hành
. Trong năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tốt các văn bản thuộc phạm vi, lĩnh vực TGPL  như các Kế hoạch thực hiện chính sách TGPLcho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPLtrong hoạt động tố tụng; Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp năm 2021; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Kế hoạch về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Rà soát, tổng hợp số lượng kết quả giải quyết Thủ tục hành chính còn hiệu lực.
 3
Kết quả thực hiện vụ việc TGPL
Năm 2021, Trung tâm đã thực hiện tiếp công dân tại trụ sở: 419 lượt người; Hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật: 55 việc; Tiếp nhận và thụ lý 492 vụ việc/492 lượt người có đơn yêu cầu TGPL. (Trong đó: Tham gia tố tụng: 481 vụ việc, tăng 76 vụ việc so với cùng kỳ năm trước; Tư vấn pháp luật: 11vụ việc ).  Số vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành trong năm 352 vụ việc, trong đó vụ việc tham gia tố tụng 341và 11 vụ việc tư vấn; Trong năm Trung tâm đã thẩm định xong 349 vụ việc,  kết quả 100% vụ việc đạt chất lượng.
 

4. Kết quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng
tâm đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về  TGPL trong hoạt động tố tụng, kiểm tra công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021 tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn;  đồng thời đưa ra những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác phối hợp thực hiện TGPL nhằm điều chỉnh cho phù hợp và tạo điều kiện cho người dân thuận lợi trong tiếp cận TGPL ngay tại cơ quan tiến hành tố tụng, hạn chế tối đa việc người dân không được thụ hưởng quyền của mình.
Trung tâm đã thực hiện thay thế, lắp đặt thêm 11 bảng thông tin, 14 hộp tin về TGPL. Đồng thời thay thế các loại tờ gấp, biểu mẫu, danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL cho 133 hộp tin. In ấn, cấp phát 23.500 tờ gấp và đơn yêu cầu về TGPL các loại cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thanh tra, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã và người dân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, công bố danh sách người thực hiện TGPL và các thủ tục TGPL trên trang Web của Sở Tư pháp để người dân biết và yêu cầu TGPL, qua đó thực hiện chủ trương minh bạch thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL.
Trong năm 2022, Trung tâm tập trung nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện TGPL, đặc biệt chú trọng đến hình thức tham gia tố tụng. Nâng cao trách nhiệm, uy tín, quy tắc nghề nghiệp, đạo đức, tính chuyên nghiệp của người thực hiện TGPL, để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người được TGPL. Chủ động tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh. Bám sát điều kiện thực tiễn để điều chỉnh trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Gắn kết công tác TGPL với các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, để sử sụng có hiệu quả nguồn lực và giúp người dân thụ hưởng các ưu đãi dành cho họ.
 Hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong những năm gần đây, đã làm thay đổi  cách nhìn nhận và sự tin tưởng của người dân, ngày càng nhiều người đến Trung tâm để được TGPL. Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết các vụ việc một các chính xác, kịp thời, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của tập thể Trung tâm Trong những năm tiếp theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn phấn đấu ngày càng đáp ứng yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả tính chuyên nghiệp, để TGPLluôn là địa chỉ tin cậy cho nhân dân ./.
 
                           Hồng Anh - Trung tâm TGPL NN tỉnh Bắc Kạn
 
 

Xem thêm »