Đại hội Đoàn thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý – Đại hội của “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, góp sức trẻ xây dựng Cục Trợ giúp pháp lý ngày một bền vững, phát triển”

16/09/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch số 06 KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch số 10 KH/ĐTN  ngày 02/8/2019 của Ban chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý về việc tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022; được sự đồng ý của Chi ủy và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, chiều ngày 12/9/2019, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 – 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, góp sức trẻ xây dựng Cục Trợ giúp pháp lý ngày một bền vững, phát triển”

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cù Thu Anh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà – Phó cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; đại biểu đại diện Chi đoàn Cục Bổ trợ tư pháp, Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Chi đoàn Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cùng sự tham dự của 13/16 đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Bí thư lâm thời chi đoàn đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội trong đó nhấn mạnh Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn đơn vị. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phong trào toàn dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đoàn viên thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp nói chung và đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cục trợ giúp pháp lý nói riêng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016-2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2016 – 2019. Nhiệm kỳ 2016 – 2019, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, các phong trào thi đua do Chi đoàn triển khai, tổ chức  hoặc phối hợp tổ chức thực hiện đạt kết quả nổi bật, tạo động lực thúc đẩy các đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong các phong thanh niên tại cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục luôn đoàn kết, thống nhất trong việc đề ra các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phù hợp để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp.  Chi đoàn đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt chỉ thị số 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa 12 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  tới các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn....Về  phong trào thanh niên, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên Đán và ngày Thương binh liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cho Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội; phối hợp với Cục kế hoạch tài chính tổ chức thăm hỏi các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu TW; Ban chấp hành Đoàn Cục vận động các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, quyên góp, ủng hộ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sơn La....Về phong trào quần chúng, các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tham gia Hội thi văn nghệ và thể thao khối cơ quan Tư pháp nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; giải thể thao kỷ niệm thành lập ngành tư pháp; giải bóng đá Bộ Tư pháp; tham gia cuộc thi ảnh “Thanh niên – tình yêu với sách”....Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chi đoàn đã có 10 ý tưởng sáng tạo được đăng tải trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Thanh niên Việt Nam....

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một bộ phận đoàn thanh niên chưa thực sự nhiệt tình, trách nhiệm tham gia hoạt động đoàn; hoạt động của chi đoàn mới chủ yếu ở việc triển khai các phong trào do Đoàn Bộ phát động, chưa có nhiều hoạt động riêng mang tính chất đặc thù của Chi đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cù Thu Anh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà – Phó cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư chuyên trách Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những thành tích mà Đoàn Thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Cục cần thực hiện một số vấn đề trọng tâm như: tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi đoàn để phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên ở Chi đoàn cần cân đối hài hòa, quan tâm khảo sát các nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trong đơn vị đề có các giải pháp phù hợp. Ngoài ra, Chi đoàn cần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên lập thân lập nghiệp bằng những sáng kiến trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh để Chi đoàn thực sự là tế bào vững mạnh là môi trường để đoàn viên sinh hoạt và rèn luyện phấu đấu xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Chi đoàn Cục nhiệm kỳ 2019 – 2022 có đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo Chi đoàn gồm 04 đồng chí là: đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu và đồng chí Phan Hải Yến.

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích,  sáng tạo , góp sức trẻ xây dựng Cục Trợ giúp pháp lý ngày một bền vững, phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn vững bước, tự tin dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, tiếp thu những tinh hoa của nền khoa học pháp lý nhân loại, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xứng đáng là thế hệ Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh./.

                                                                         Lê Văn Quang

Đoàn Thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý

 

Xem thêm »