Hưởng ứng Ngày Quốc tế thiêu nhi; Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thương binh, liệt sĩ và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người

11/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 09 tháng 5 năm 2022 Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp có Công văn số 208/CTGPL-TC&QLCL về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi; Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thương binh, liệt sĩ và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người gửi các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tích cực tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Chi tiết nội dung vui lòng xem tại file đính kèm
 

File đính kèm:

Xem thêm »