TUYÊN QUANG: KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA, CÔNG AN TỈNH VÀ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH

22/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 16/4/2021, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã ký Quy chế phối hợp trong thực hiện việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Dự lễ ký kết có đồng chí Đại tá Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Trưởng phòng An ninh điều tra, đồng chí Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cùng các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra của Phòng An ninh điều tra, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang.  
 


Đồng chí Đại tá Hà Phúc Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh,Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và góp phần cải cách thủ tục hành chính, Quy chế phối hợp được ký kết với mục đích cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, linh hoạt, giúp công dân thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật; Đồng thời bảo đảm sự phối hợp đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Nội dung Quy chế gồm 03 chương, 08 điều quy định rõ về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC nói chung và các quy định về thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý, đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự nói riêng, trong đó trọng tâm là quy định các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện một cách linh hoạt, kịp thời trong các trường hợp để tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
 

Đồng chí Lại Khoa Lâm - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và đồng chí Thượng tá Bạch Đức Chung - Trưởng phòng An ninh điều tra ký Quy chế phối hợp
 
Việc ban hành Quy chế phối hợp là một sáng kiến rất có ý nghĩa, khẳng định hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, là kết quả cụ thể của việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC và Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang, thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, giúp người dân thực hiện tốt nhất quyền được yêu cầu trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


                                                                                                Lâm Phương - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

 

 
 

Xem thêm »