Hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

20/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Sáng ngày 16/4/2021, thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 và hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt nam (18/4). Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Tham dự buổi truyền thông có sự tham gia của đồng chí: Trần Thanh Minh - Q. GĐ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; các thành viên trong đoàn tổ chức truyền thông của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em - PGĐ Thái Ngọc Lâm và hơn 50 học viên, giáo viên của Trung tâm.


Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện tư vấn, hướng dẫn pháp luật

Tại buổi truyền thông, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu về Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản luật có liên quan; giới thiệu về một số quy định về chính sách dành cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Đồng thời, thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho khoảng 20 người.
Phát biểu tại buổi truyền thông, đồng chí Trần Thanh Minh - Q. GĐ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần giúp người khuyết tật tiếp có khó khăn về tài chính tiếp cận các vấn đề về pháp lý, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhằm hướng đến việc sẻ chia và giúp đỡ người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng.”


                                                                                                                                                                                               Phương Thảo
 
 
 

Xem thêm »