Phú Thọ - Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

05/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 25/12/2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ; thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh và các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. Năm 2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành: Ban hành kế hoạch công tác phối hợp năm 2020; kiện toàn thành viên Hội đồng, thành viên tổ giúp việc; tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; ban hành văn bản chỉ đạo công tác phối hợp ở địa phương; cấp phát biểu mẫu, sổ, Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, từ gấp pháp luật; tổ chức kiểm tra 12 cơ quan tiến hành tố tụng tại 04 huyện. Đặc biệt, các cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho 394 lượt người được trợ giúp pháp lý; 04 trợ giúp viên đạt trên 200% chỉ tiêu vụ việc Giám đốc Sở Tư pháp giao. Nhiều vụ việc được Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm, luận cứ bào chữa/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý đã để lại trong lòng người được TGPL niềm tin vào hệ thống các cơ quan tư pháp, khẳng định vai trò, uy tín, trách nhiệm của hoạt động trợ giúp pháp lý đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đời sống xã hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp về TGPL và đề ra những giải pháp khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Nhung – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả công tác phối hợp trong hoạt động tố tụng năm 2020, đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Theo đó, Hội đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu của mỗi thành viên, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Luật và văn bản mới liên quan cũng như phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2021./.
 
Bích Thủy  

Xem thêm »