TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

10/11/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-HĐPHLN ngày 07/01/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam ngày 09/11/2020. Ngày 06/11/2020 tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, thảo luận với chủ đề “Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.Chủ trì Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh. Tham dự Hội nghị có các Thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh; các Điều tra viên, Kiểm sát viên, cán bộ tiếp dân tại các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, Sở Lao động, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Phụ Nữ tỉnh, Hội Nông Dân tỉnh, Luật sư Cộng tác viên, Báo Đồng Nai và các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh…với hơn 130 đại biểu tham dự.


Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu được đồng chí Lê Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 và các văn bản pháp luật có liên quan, cập nhật những quy định mới về quy chế phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ và sâu hơn về công tác phối hợp trong trợ giúp pháp lý, đặc biệt trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, người tiến hành các hoạt động tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Cũng tại Hội nghị này, Hội đồng phối hợp liên ngành đã triển khai quy chế phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thời gian tới.
 

Đồng chí Lê Quang Vinh triển khai tại Hội nghị tập huấn
 
Tiếp đó, Hội nghị thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong thời gian qua, bàn các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý trong công tác trợ giúp pháp lý nhằm đạt kết quả cao trong thời gian sắp tới
 
Đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng tham gia thảo luận tại Hội nghị
 
Qua buổi tập huấn, thảo luận Đồng chí Ngô Văn Toàn nhấn mạnh:
1. Đối với các Trợ giúp viên: ngoài việc phối hợp chặt chẻ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các Trợ giúp viên pháp lý cần tích cực học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trợ giúp pháp lý, kỹ năng làm việc với các đối tượng yếu thế trong xã hội;
2. Các cơ quan tố tụng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội… có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý, tăng cường sự phối hợp với các tổ chức trợ giúp pháp lý, chủ động tiếp cận, xử lý các thông tin liên quan đến người được trợ giúp pháp lý để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ;
3. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước chỉ đạo Trợ giúp viên pháp lý tích cực chủ động thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý với các cơ quan, ban ngành liên quan theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018.

 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
 
Thông qua buổi tập huấn, thảo luận là dịp để các đại biểu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                                                                     Phan Thơm – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

 
 

Xem thêm »