Video tuyên truyền về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực

05/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm nâng cao hiểu biết của người dân và góp phần chung tay đẩy lùi tình trạng bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân bị bạo lực, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã xây dựng các video tuyên truyền và đăng tải chính thức trên kênh Youtube: Trợ giúp pháp lý Việt Nam

(https://www.youtube.com/channel/UC2FHzey3201ezY5MzM5KPRA).

Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng gửi tới Quý bạn đọc 03 video giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại thể chất, xâm hại tình dục và nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính. Chi tiết như sau:

1. Video Trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại thể chất


Link: https://www.youtube.com/watch?v=aJYCJkPJUpU

2. Video Trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại  tình dục

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S_XPJv4omuo

3. Video Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Cr0Ye2qJHNU

(Lưu ý: Khi sử dụng các video đề nghị trích dẫn nguồn)


 

Xem thêm »