Tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý hướng về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

08/11/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cách đây 73 năm, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa I thông qua. Với 7 chương, 70 điều, ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, Hiến pháp 1946 đã thể hiện đậm nét tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, Quốc hội khóa XIII đã quyết định lấy ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩ giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật, hướng mọi tổ chức cá nhân trong xã hội sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Với thế hệ Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp nói chung, tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý nói riêng, Ngày Pháp luật Việt Nam khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên về ý thức, trách nhiệm, và bổn phận của mình trong hoạt động tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật gắn với công tác Trợ giúp pháp lý cũng như áp dụng pháp luật trong đời sống xã hội. Hướng về Ngày Pháp luật Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đoàn thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao từ Chi ủy, Lãnh đạo Cục và toàn thể đoàn viên trong đoàn Chi đoàn.

          Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành đạo đức, nhân cách, lối sống của mỗi đoàn viên, thanh niên. Tại Đại hội Chi Đoàn Cục TGPL nhiệm kỳ 2019-2022, Đồng chí Cù Thu Anh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Cục trưởng Cục TGPL và đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư chuyên trách đoàn Bộ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tương, coi đây như một một khâu trọng yếu của công tác Đoàn. Quán triệt tinh thần đó, Ban Chấp hành Chi đoàn đã ra lời kêu gọi các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tích cực triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất là việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà nước Pháp quyền; lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật về hoạt động TGPL qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.  

         Về Công tác xây dựng chính sách pháp luật

         Với chức năng là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Cục, nhiều đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng chính sách pháp luật về Trợ giúp pháp lý. Tiêu biểu trong số đó như đoàn viên Bùi Như Lan, đoàn viên Phan Hải Yến tham gia Tổ Biên tập soạn thảo Thông tư thay thế quyết định 09/2008/QĐ-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; đoàn viên Lê Thị Thanh Hà tham gia xây dựng Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật; đoàn viên Kiều Huyền Trang tham gia xây dựng Cẩm nang hướng dẫn Trợ giúp pháp lý thân thiện cho trẻ em; đoàn viên Trần Thị Phượng tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo báo cáo đánh giá nhu cầu của đội ngũ người thực hiện TGPL; đoàn viên Nguyễn Thị Hiền tham gia nhiều chương trình hợp tác quốc tế về TGPL…Với tinh thần xung kích sáng tạo, các đoàn viên, thanh niên đã tham mưu nhiều ý tưởng, nội dung sáng tạo trong các Đề án, Dự thảo mà Cục TGPL chủ trì thực hiện, góp phần vào việc thực hiện thành công nhiều chính sách, pháp luật, đem lại hiệu quả cao trong đời sống xã hội. 

           Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Chi đoàn thanh niên Cục TGPL đã “Tổ chức Ngày hội thanh niên với pháp luật” thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực: “Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 về quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý, liên hệ chuẩn mực đạo đức của đoàn viên, thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý”. Tham gia Ngày hội thanh niên với pháp luật, nhiều đoàn viên, thanh niên đã đóng góp nhiều ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm vào Dự thảo, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của Văn bản quy phạm pháp luật. Đây cũng là dịp, để các đoàn viên thanh niên trong đơn vị có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với hoạt động lập quy tại đơn vị cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

      Trong hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý

       Nghiên cứu khoa học pháp lý nói chung, khoa học về công tác trợ giúp pháp lý nói riêng là một trong những nội dung thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cục Cục Trợ giúp pháp lý. Đây là một nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị hết sức quan tâm nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Hướng về Ngày pháp luật Việt Nam, bằng những việc làm thiết thực, nhiều đoàn viên thanh niên đã giành thời gian tham gia nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Tinh thần đó được kết tinh trong nhiều sản phẩm khoa học được đăng tải trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam như đoàn viên Trịnh Thị Thanh, đoàn viên Lê Thị Thanh Hà….Các bài viết thể hiện sự nghiên cứu công phu, trung thực với những đề xuất mang tính xây dựng đã góp phần bổ sung và làm phong phú thêm nguồn kiến thức khoa học trong công tác Trợ giúp pháp lý.

      Trong hoạt động truyền thông trợ giúp pháp lý

      Truyền thông trợ giúp pháp lý là một trong những hình thức thực hiện TGPL hướng về cơ sở. Thông qua đó, hình ảnh trợ giúp viên pháp lý  in đậm sâu trong trong suy nghĩ của các tầng lớp nhân dân nói chung và người được trợ giúp pháp lý nói riêng. Nhiều đồng chí, đồng nghiệp đã sâu sát đến tận địa bàn cơ sở, tới những nơi biên cương, hải đảo xa xôi để thực hiện trợ giúp pháp lý. Để ghi lại những hình ảnh bình dị và nhân văn đó, nhiều đoàn viên, thanh niên Cục TGPL đã tham gia xây dựng Chương trình truyền thông về TGPL trên đài truyền hình Việt Nam, tiêu biểu như đoàn viên Nguyễn Ngọc Tú.

       Trong đời sống xã hội

        Văn hóa công vụ đã trở thành một nét đẹp của đoàn viên, thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý. Thế hệ trẻ Cục TGPL hôm nay, được thừa hưởng truyền thống quý báu đã được các thế hệ cán bộ Cục TGPL dày công vun đắp, “Lớp cha trước, lớp con sau/ đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Bằng niềm vinh dự và tự hào, thế hệ trẻ luôn chung sức, chung lòng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Mỗi lần đến cơ quan, bằng ánh mắt trìu mến, bằng nụ cười hồn hậu càng tôn thêm vẻ đẹp của con người cũng như truyền thống quý báu của cha ông. Chính điều đó, đã trở thành ngọn lửa mãi rực cháy trong bầu nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

        Thấm nhuần tư tưởng của pháp luật trong từng hơi thở của cuộc sống, mỗi đoàn viên thanh niên Cục TGPL là những tấm gương mẫu mực trong gia đình, tại địa phương nơi cư trú. Nhiều đoàn viên thanh niên, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cáo trong các hoạt động tại địa phương.

         Hướng về Ngày Pháp luật Việt Nam, bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý nguyện đem hết sức mình góp phần xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì dân xứng đáng với sự tin yêu và những tình cảm quý báu mà các đồng chí lãnh đạo Cục giành cho thế hệ trẻ./.

                 Lê Văn Quang

Đoàn Thanh niên Cục Trợ giúp pháp lý

 

Xem thêm »